translate

Rozważania o istnieniu i nieistnieniu

Mądrzy ludzie mawiają się , że człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko to co jest sobie w stanie wyobrazić. Inni dodają ,że w rzeczywistości nie może istnieć coś czego człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Inaczej mówiąc, jeśli w twoim wyobrażeniu pojawia się cokolwiek, oznacza to,że kiedyś , gdzieś będzie to mogło zaistnieć (lub gdzieś już istnieje). Czy tak jest w rzeczywistości ? Przykłady z historii ludzkości pokazują,że rzeczywiście potwierdza się to założenie. Każde z dokonań człowieka najpierw miało swoje źródło w sferze wyobrażeń. Istnieje wiele pojęć , których używa człowiek, a nawet toczy o nie batalie. Takimi pojęciami z dziedziny duchowości jest Bóg , życie po śmierci , wygląd zaświatów , hierarchie duchowe itd. To wszystko człowiek może sobie wyobrazić...tak lub inaczej. Dlatego w to wierzy i ma rację. Ponieważ są to wszystko byty potencjalne uzależnione od umysłu tak jednostkowego jak i uniwersalnego. Jakkolwiek nie świadczą o istnieniu tych zjawisk w rzeczywistości to pośrednio dowodzą o istnieniu "świadka" , który wyobrażając sobie je sam w sobie istnieje jako byt realny. Teraz trzeba się zastanowić nad tym czego wyobrazić sobie nie można. Jeśli powyższe rozumowanie ma sens to należałoby stwierdzić ,że jeśli czegoś wyobrazić sobie nie można to coś nie może też istnieć. Jak jest zatem w przypadku nieistnienia , które promują ateiści/materialiści. Czy potrafią sobie wyobrazić nieistnienie ?, mam na myśli oczywiście istnienie po tzw. śmierci biologicznej. Otóż nie można sobie wyobrazić nieistnienia...tak jak nie można sobie wyobrazić nieskończoności. Świadczy to o tym ,że nieistnienie "nie istnieje" , a tym samym pogląd ateistyczny/materialistyczny jest błędny. Gdyby można było wyobrazić sobie nieistnienie, świadczyłoby to o tym ,że nieistnienia można zaznać. Byt (czyli świadek) zaznający nieistnienia...przestaje istnieć, a wtedy nie jest już świadkiem, co za tym idzie nie może niczego sobie wyobrażać. Powyższe rozważanie wskazują na to,że istnienie jest zawsze i nigdy nie zanika. Istnienie to nic innego jak samoświadomość, na którą składa się (w odróżnieniu od postrzegania ateistycznego/materialistycznego) synchroniczne zespolenie trzech warstw świadomości : podświadomej, świadomej i nadświadomej.


WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

Mistyk Współczesny

Mistycyzm (mystikos - "tajemny"), to stan braku rozgraniczenia pomiędzy podmiotem doznającym i przedmiotem (bytem) doznawanym. Jest to zarazem stan najwyższej medytacji oraz ideał życia duchowego. Mistyk jest to człowiek żyjący Bogiem i w Bogu. Co to oznacza ? Oznacza to , iż mistyk koncentruje się całkowicie i zawsze na "istocie" najwyższej (jakkolwiek istota owa byłaby rozumiana). Mistyk żyje w "oddaniu się Bogu", to oddanie jest czynem najwyższej odwagi. Czym innym jest postawa "poddania się życiu". Ta wynika z tchórzostwa lub lenistwa. Oddanie się Bogu jest zawsze dynamiczne (wymaga czynu), poddanie się jest statyczne i nie wymaga żadnej aktywności. Aby zobrazować akt odwagi prowadzący do "oddania się Bogu" można przytoczyć pewną opowiastkę. Wyobraź sobie ,że spotykasz człowieka, który mieni się być Synem Boga, Mesjaszem czy Avatarem. Ów człowiek dokonuje przed tobą niezwykłych manifestacji, cudów (chodzi po wodzie, lewituje, unosi przedmioty siłą woli itd.). Wtedy ty w całej atmosferze egzaltowanej ekstazy stwierdzasz, że chcesz być jego uczniem. Człowiek ten mówi : -Aby być moim uczniem potrzeba całkowitego oddania. Tak, oddaję się tobie mistrzu w pełni i całkowicie. Na to mistrz mówi do ciebie : -Jeśli oddajesz mi się w pełni, to wejdź na dach wieżowca i skocz. Pamiętaj ,że daję ci gwarancję tego, że absolutnie nic ci się nie stanie. W tej pewności wchodzisz na dach, stajesz na krawędzi i... zaczynasz odczuwać paraliżujący strach. Dopiero miałeś pewność,że możesz to zrobić, a teraz nie jesteś w stanie nawet się ruszyć. Na nic biorą się zapewnienia mistrza, zostaje czysty biologiczny strach. I jest to jak najbardziej normalne. Podobna sytuacja została przedstawiona w filmie "Matrix". Gdy Morfeusz testował Neo w programie szkoleniowym. Neo wiedział , że to wszystko jest iluzją , złudzeniem ale i tak nie był w stanie przeskoczyć pomiędzy budynkami. Taki jest cel iluzji...ma być maksymalnie realna. Inaczej nie miałaby sensu jako medium szkoleniowe. Czy wiedząc to wszystko lepiej sobie odpuścić i żyć w zwyczajny sposób ?. Wcale nie, gdyż "Nie od razu Kraków zbudowano", jak mówi stare polskie przysłowie. Tak i Bóg, oddającemu się człowiekowi nie od razu każe skakać z wieżowca. Każdy etap w życiu mistyka charakteryzuje się określonymi wymaganiami. Im mistyk jest bardziej zjednoczony z Bogiem , tym większa odpowiedzialność na nim spoczywa ale jednocześnie posiada on coraz większe zaufanie , które pozwala mu na jeszcze większe oddanie. Reasumując zatem, czy można w dzisiejszym świecie być mistykiem, żyjąc wśród ludzi, pracując, posiadając rodzinę itd. ?. Odpowiem,że tak aczkolwiek nie jest to proste. Wymaga bowiem zmiany optyki w życiu codziennym. Mistyk nie ogląda się na to co zewnętrzne (chociaż tego nie ignoruje), w każdej chwili swojego życia słucha swego wnętrza , gdyż tylko tam można odnaleźć Boga. Na koniec powiem,że przyszłość duchowości ludzkiej będzie przyszłością mistyków. Nie kościołów instytucjonalnych, nie zhierarchizowanych religii czy nawet większych wspólnot ale właśnie ludzi praktykujących codzienną sztukę oddania.


WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

Formularz kontaktowy - jeśli masz jakieś pytanie, zapraszam do korespondencji

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *