translate

Pułapki umysłu

Hinduski Guru śri Sathia Sai Baba znany był z tzw. manifestacji/materializacji.
Dokonał ich w swoim życiu tysiące.
Sai Baba pytany o to , dlaczego w ogóle dokonuje tych "cudów" odpowiadał : "cuda to moje wizytówki".
Wizytówki potrzebne temu aby ludzie do mnie przybywający mogli otrzymać to co mam dla nich.
Jednak nie chodziło o te "prezenty".
Ludzki umysł posiada taką przypadłość , że przede wszystkim reaguje na zdarzenia, czyli na to co zobaczy, czego doświadczy, czego dotknie.
Zgodnie z pradawną chińską maksymą, która mówi "jeden obraz jest wart tysiąca słów".
Sai Baba dobrze znał tajemnicę umysłu , i wiedział co najlepiej na niego działa.
I dlatego aby "zmusić" umysł do uwierzenia Sai Baba dokonywał tych materializacji.
Gdy to już nastąpiło, człowiek otwierał się na treści bardziej subtelne...był gotowy na przyjęcie treści duchowych.
I to było prawdziwym celem Sai Baby.
Dzisiaj gdy mówi się o wejściu w "Nową Erę" także potrzebne są takie manifestacje, takie potwierdzenia.
Same słowa, same zapewnienia....nie wystarczą.
Prawda nie boi się pokazać, tylko to co udaje prawdę opiera się na zapewnieniach.
Jeśli więc jakiekolwiek fenomeny ezoteryczne, duchowe, channelingowe istnieją naprawdę ....muszą mieć swoje realne przełożenie na rzeczywistość.
Choćby to była rzeczywistość jednostkowa, a więc pojedyncze życie człowieka.
I tak właśnie trzeba do tej tematyki podchodzić.WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

"Nowa Era"...czy nadejdzie ?

"Nowa Era" może nadejść tylko wtedy gdy masa krytyczna ludzkiej świadomości przekroczy granicę obecnych paradygmatów.
Mówiąc wprost, może to nastąpić dopiero wtedy gdy całość populacji, lub jej zdecydowana większość porzuci "stare" wzorce, "stare" postrzeganie świata, rzeczywistości etc.
Aby tak się stało potrzebny jest oczywisty dowód, lub zbiór dowodów , które będą niezaprzeczalne dla największych sceptyków i niedowiarków.
Popularyzowana dzisiaj idea "powszechnego wzniesienia" , nie może zaistnieć sama z siebie, tak samo jak nie istnieje mistrz, którzy jednym zaklęciem jest w stanie zmienić "zjadacza chleba" w oświeconego.
Gdyby pojawiły się świadectwa, mam na myśli prawdziwe dowody, a nie fantazje sączone w niskiej jakości channelingach, a także przez różnych nawiedzonych osobników, wtedy byłaby szansa na to aby większość ludzi uwierzyła w to "nowe".
Inaczej, stan ewolucyjny będzie obowiązywał i nadzieje na jakiekolwiek przyspieszenie będą tylko iluzjami.WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

Niższa natura ... wróg przeznaczenia.

„Wędrowcze, twoje poznanie stanie się prawdziwym poznaniem, kiedy stało się już wyznaniem wiary, podobnie jak wiara staje się prawdziwą wiarą jedynie wtedy, kiedy stała się Światłem poznania. Bez Światła nie ma poznania – nie ma samopoznania. Bez samopoznania nie ma siły uświęcającej wyższego ducha. Bez uświęcającej siły wyższego ducha nie ma przezwyciężenia niższej natury, a bez przezwyciężenia niższej natury nie ma wyzwolenia. Twój wyższy duch z całego sercapragnie objawić się tobie, zachwycić cię swoimi wspaniałościami, pozwolić się podziwiać i napełnić cię boskimi siłami. To, co stoi na przeszkodzie, to twoja niższa natura, która niczym czarna chmura staje między tobą a twoim duchowym słońcem. Tą fatalną zasłoną przeznaczenia, skrywającą przed tobą Boskie oblicze twojego wyższego ducha, jest właśnie twoja niższa natura. Dlatego próbuj Pielgrzymie, uzbrojony w diamentową wolę, przebić te zasłonę mieczem swojej odwagi i siły woli.” 
H.K. Iranschahr


WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

O śmierci za życia.

„Kiedy przejrzysz próżność wszystkiego, jesteś gotowy, aby umrzeć. Umrzeć przed śmiercią. Nic już nie ma znaczenia, gdyż wszystko co ma znaczenie przynosi radość i smutek. Znasz cień wszystkiego, co w oczach twoich było światłem. Teraz pragniesz słońca południa, w którym nie ma cienia. Słońce to spali wszelkie iluzje. Jest to słońce prawdziwej śmierci. Jedynej śmierci, śmierci, która poprzedza śmierć, którą ty nazywasz końcem. Wówczas stajesz się falą, która nie dociera do brzegu. Zwrócony jesteś do swojego wnętrza. Znikasz w niezgłebionych głębinach oceanu (…)

(…) Jeśli umrzesz przed śmiercią, będziesz ponad narodzinami i śmiercią, ponad życiem i śmiercią. Już nie żyjesz. Nie zmarłeś. Nie możesz tego sobie wyobrazić. Jest to niewyobrażalne. Zatracisz się w Mądrości, która wszystko unosi, w Mądrości, która kieruje gwiazdozbiorami, świeci słońcami, w Mądrości, która odmierza pojawianie się i zanikanie, w Mądrości, która migocze kolorami, porusza skrzydłami ptaka, ryczy w lwie i śmieje się w dziecku. Dzięki niej znajduje rzeka swe koryto. Mądrość ta wywołuje poranek z ciemnej nocy, budzi wiosnę z lodowatej ziemi zimy, kiełkuje w tym, co w ziemi ukryte. Dzięki niej tańczy Pieśniarz Wiatr. Mądrość ta rządzi rytmem i czasem. Mądrość ta prowadzi wszystko ku dobremu. Mądrość ta mieszka w przepaści Wszechświata. Mądrość ta jest przepaścią, górą i doliną. Mądrość ta tka życie, bez nici, a jednak wszystko łączy. Łączy, lecz nie złącza. Jest obecna i nieobecna. Tka tkaninę. Nieskończenie. Miłość i życie są osnową tej tkaniny. Choroba, cierpienie i śmierć jej wątkiem. Mądrość tka, lecz nie jest tkaczem. Zniknij w Tkaczu, który nie tka. Umrzyj zanim umrzesz. To wszystko.”

Marcel Messing – Las wtajemniczenia.


WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

O roli serca i umysłu.

„Przybytek serca człowieka nie ma niezależnej egzystencji. Nie stanowi w duchowym rozwoju ucznia niezależnego, samodzielnie działającego organu, jak się niejednokrotnie sądzi. Przybytek serca podlega całkowitej kontroli przybytkowi głowy, innymi słowy serce i głowa związane są w jeden system. Tak zwane oddzielenie serca i głowy oraz wspierające się na nim dwa kierunki rozwoju, rozwój mistyczny i rozwój okultystyczny, są dialektyczne, tzn. z tej ziemskiej, przemijalnej natury. Nowy człowiek nadchodzącej ery musi się nauczyć rozpatrywać i rozumieć aktywność oraz rozwój serca i głowy, jako nierozłączną jedność. Pojawiający się w tym świecie podział na skłonności mistyczne i intelektualne bierze się z degeneracji. Z anatomicz- nego i strukturalnego punktu widzenia serce i głowa okazują się doskonałą jednością. Serce kontrolowane jest przez przysadkę mózgową, przez rdzeń przedłużony, oraz – bezpośrednio – przez nerwy czaszkowe; z punktu widzenia anatomicznego i struktural- nego z tak zwanej samodzielności serca nie pozostaje nic istotnego. W systemie serca i głowy ucznia spora część funkcjonuje obecnie automatycznie. Pragnę wskazać drogę do tego, by ponownie uczynić z serca mięsień podległy woli. Jest to właściwość serca, o której mówili starożytni. Właściwość ta charakteryzować będzie nowy typ człowieka(…) (…) W systemie serca i głowy uczeń odkrywa następujące trzy główne funkcje: myślenie, wolę i uczucie. Funkcje te mogą być spożytkowane przez człowieka niezależnie jedna od drugiej. Tak więc może człowiek myśleć bez chcenia lub odczuwania; może chcieć bez myślenia lub czucia; może czuć bez myślenia i lub chcenia.”
Jan van Rijckenborgh – Dei Gloria Intacta. 


WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

Bodhidharma - kazania

„Zrozumienie pojawia się między wierszami. Jaką wartość mają doktryny? Ostateczna prawda znajduje się poza słowami. Doktryny to tylko słowa. Nie są one Drogą. Droga jest bezsłowna. A słowa są iluzją. Są one jak rzeczy pojawiające się w twoich ustach, jako pałace, pojazdy, leśne parki, pawilony nad jeziorem. Nie czerp żadnej przyjemności z tych rzeczy. Są one sidłami ponownych narodzeń. Utrzymuj ten stan umysłu, kiedy nadejdzie śmierć. Nie lgnij do zjawisk, a przebijesz się przez wszystkie bariery. Moment wahania spowoduje, że dostaniesz się pod władzę demonów. Twoje prawdziwe ciało jest czyste i nieprzeniknione. Ale z powodu złudnych myśli i uczuć, nie jesteś go świadom. Z tego powodu znosisz działanie karmy na próżno. Gdziekolwiek znajdziesz przyjemność, znajdziesz również więzy. Lecz kiedy się przebudzisz ku swemu pierwotnemu ciału i umysłowi, nie będziesz już dłużej ograniczony przywiązaniami. Każdy, kto porzuca transcendencję dla rzeczy światowych w jakiejkolwiek z niezliczonych form, pozostaje zwykłym śmiertelnikiem. Budda jest kimś, kto znajduje wolność zarówno w dobrym jak i złym losie. Jego moc jest taka, że karma nie może go powstrzymać. Bez względu na to, jakiego rodzaju jest to karma, budda jest w stanie ją przetworzyć. Niebo i piekło są dla niego niczym. Lecz świadomość śmiertelnych jest przyćmiona w porównaniu ze świadomością buddy, który przenika wszystko wewnątrz i zewnątrz." 


WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

Cytaty o mędrcach


-"Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia, a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia."
Adam Mickiewicz

-"Wszystkie objawienia są niczym innym, jak tylko palcem wskazującym na księżyc. Tu na Wschodzie mówimy: „Kiedy mędrzec wskazuje księżyc, idioci patrzą na palec”.
Jean Guitton, bardzo pobożny i ortodoksyjny pisarz francuski, dodaje do tego przerażający komentarz: „Często używamy tego palca, by wyłupać oczy”."
Anthony de Mello

-"Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, ale też nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić."
Jean-Paul Sartre

-"Chaos zawdzięczamy nie tyle głupcom, co mędrcom, którzy przecenili swoje siły."
Mikołaj Gogol

-"Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca."
Anatole France

-"Powiadają, że filozofowie i prawdziwi mędrcy są obojętni. To nieprawda: obojętność to paraliż duszy, przedwczesna śmierć."
Antoni Czechow

-"Mędrzec jest obrazem Bogów, a Bogowie niczego nie potrzebują. Jesteśmy Bogom tym bliżsi, im mniej mamy potrzeb."
Diogenes z Synopy

-"Lepiej nie wiedzieć nic, niż wiele wiedzieć połowicznie! Lepiej być głupcem na własną rękę, niż mędrcem według cudzego widzimisię!"
Fryderyk Nietzshe

-"Głębia prawdy sprawia, że jest ona jednakowo rozumiana przez mędrca i przez dziecko."
Mikolaj Gogol

-"Głupiec i mędrzec nie widzą tego samego drzewa."
William Blake

-"Są prawdy,które mędrzec wszystkim ludziom mówi,
Są takie, które szepce swemu narodowi;
Są takie, które zwierza przyjaciołom domu;
Są takie, których odkryć nie może nikomu."
Adam Mickiewicz

-"Mędrzec to ten, kto na drodze pełnej kolców wyhodować potrafi różę."

-"Mędrzec jest mędrcem tylko dlatego, że kocha. Głupiec zaś jest głupcem, bo wydaje mu się, że miłość zrozumiał."
Paolo Coelho


-"Mądrości nie można prze­kazać. Wie­dza, którą próbu­je prze­kazy­wać mędrzec, brzmi zaw­sze jak głupota."
Hermann Hesse

-"Na­wet mędrzec nie wszys­tko wie, a jeśli jest nim, pa­mięta o tym."
J.R.R. Tolkien

-"Dla lu­du re­ligia jest prawdą, dla mędrców fałszer­stwem, a dla władców jest po pros­tu użyteczna."
Seneka Młodszy

-"Płomień nie widzi swej jas­ności tak dob­rze jak ci, których oświet­la, tak jest też w przy­pad­ku mędrca."
Fryderyk Nietzshe

-"Mil­cze­nie spra­wia, że na­wet głup­cy przez chwilę zdają się mędrcami."
Carlos Ruiz Zafon

-"Mędrca zdo­bi wątpienie."
Jan kasprowicz

-"Mędrzec za­dowa­la się sobą."
Seneka Młodszy

-"Nie ma tak prze­ciętne­go człowieka, od które­go mędrzec nie mógłby się jeszcze cze­goś nauczyć."
Johan Wolfgang Goethe

-"Słowa mędrca zdają się wpierw fak­tom przeczyć, później zaś oka­zują się z ni­mi w zgodzie."
Lao Tsy

-"Kto zna swo­je gra­nice, ten już jest w połowie mędrcem"
John Golsworthy

-"Mędrcy są os­trą bro­nią świata i dla­tego nie na­leży ich pokazywać."
Czuang Tsy


WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

Rozważania duchowe cz. 4


Wszelka praca rozwojowa ma polegać na rozumieniu życia w kontekstach, a nie anachronicznie , lub wręcz w abstrakcji od swojego chronologicznego nurtu.
Oderwanie od rzeczywistości , życie marzeniami, fantazjami, wyobrażeniami ...zawsze kończy się głośnym "sprawdzam" , wypowiedzianym przez samo życie, na tysiące możliwych sposobów.
Skupienie na sobie, bardzo często wynikające ze źle rozumianej zasady skupienia potencjału , wyrażonej w formule "Tu i Teraz" , powoduje wyizolowanie z więzów społecznych , a co za tym idzie osamotnienie w sytuacji praktycznej, gdy człowiek doświadczy upadku.
Człowiek jako jednostka jest pewnym kontinuum, a zatem jest bytem uczestniczącym w określonym ciągu zdarzeń (przyczyn i skutków).
Abstrahowanie od tego kontinuum zawsze kończy się doświadczeniem negatywnym.
Jedynie ci, którzy rozumiejąc zasady funkcjonowania rzeczywistości, a którzy idąc za głosem swojego powołania podjęli decyzję o życiu w wyrzeczeniu (ascezie), sanjasie...tylko ci odsuwają od siebie naturalne konsekwencje życia dla siebie.
Cała reszta funkcjonuje w uwarunkowaniach zewnętrznych. W odniesieniu do biologicznego życia jednostki, są to uwarunkowania społeczne.
Praca rozwojowa wiąże się zatem nierozerwalnie z funkcjami , które pełni człowiek egzystując w społeczeństwie.
To w kontekście tych funkcji możemy mówić o osobistym powołaniu, misji, przeznaczeniu etc.
Aby doświadczyć prawdziwych korzyści z rozwoju osobistego (duchowego) trzeba widzieć siebie jako element układanki, jako trybik w wielkiej maszynie.
To dlatego egoizmy są tak piętnowane przez wszelkiego rodzaju nauczycieli duchowych, od niepamiętnych czasów.
Nastawienie na sukces własny, przy jednoczesnym traktowaniu siebie jako jednostki wyizolowanej , jest zawsze postawą skierowaną przeciw całości .
Choćby ta postawa była zupełnie nieuświadomiona, jej konsekwencje (prędzej czy później) i tak "dopadną" jednostkę.


WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

Formularz kontaktowy - jeśli masz jakieś pytanie, zapraszam do korespondencji

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *