translate

Edgar Cayce...cytaty


Edgar Cayce (1877- 1945) jedyny w swoim rodzaju amerykański mistyk, dzięki swoim fenomenalnym zdolnościom przekazał światu pozaziemską wiedzę na wszystkie istotne i interesujące ludzi tematy. Począwszy od uzdrawiania, leczenia chorób nawet tych uznanych za nieuleczalne, po dzieje człowieka od początku pobytu na Ziemi.-Istnieje tylko jedna siła we wszechświecie i jest ona nie tylko źródłem życia, ale samym życiem.

-Wszystko, czego doświadczamy we wszechświecie, jest projekcją energii i wzorców spoza sfery fizycznej.

-Istnieje proces pośredniczący pomiędzy duchową rzeczywistością jedynej siły, a jej przejawami, jakich doświadczamy w naszej obecnej trójwymiarowej świadomości.


-Umysł jest bardziej nieograniczony od czegokolwiek innego we wszechświecie.

-Swoim własnym umysłem stworzyliśmy to, czym jesteśmy i to, czego obecnie doświadczamy.

-Swoim umysłem, rozmyślając nad ideałami, tworzymy swoje ciała i doświadczenia przyszłości.

-W czasie tworzenia dusz Bóg nie wytłoczył nas jednakowych w nieskończonej ilości, jak na jakiejś linii montażowej.

-Przeciwnie, każdy z nas stworzony został ze szczególnymi i wyjątkowymi cechami, nie mniej cennymi w oczach Boga od innych.

-Dlatego każdy z nas ma do wykonania szczególną pracę, która nie może być wykonana przez żadną inną duszę.

-Jesteśmy duszami, istotami duchowymi, które stworzyły dla samych siebie ciała umysłowe i dokonują projekcji do ciał fizycznych.

-Istnieje pewna część nas, istota duchowa, która jest doskonała i nigdy nie opuściła tronu Boga. Stąd pochodzi potencjał duszy – nazywany Nadświadomością – pozwalający jej zestroić się z Całością.


WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

"Bhagawad Gita"...cytaty

Mohandas K. Gandhi: “Gdy opadają mnie wątpliwosci, gdy zewsząd przychodzi rozczarowanie i nie widzę już przed sobą choćby promyka nadziei, zwracam się ku Bhagavad-gicie. Odszukuje jakiś podnoszący na duchu werset i on zaraz przywraca mi uśmiech w przytłaczającym mnie smutku. Ci, którzy medytują o Gicie będą w niej odnajdywać co dzień nową radość i nowe znaczenie”.

Albert Einstein: “Kiedy czytam Bhagavad-gite, jedno tylko pytanie zostaje bez odpowiedzi: w jaki sposób Bóg stworzył wszechświat. Wszystko inne wydaje się bez znaczenia” 


Arthur Shopenhauer: “Bhagavad-gita to najbardziej kształcąca i wzniosła księga jaka istnieje na świecie”.

Ralph Waldo Emerson: “Zawdzięczam Bhagavad-gicie wspaniały dzień. To najpierwsza ze wszystkich książek; jak gdyby przemawiało do nas całe imperium, nic znikomego czy bezwartościowego, ale coś ogromnego, spójnego, tchnącego spokojem – głos pradawnej mądrości, która w innej epoce i innym klimacie zgłębiła już i rozwiązała te same zagadki, które nas dzisiaj dręczą”.

Wybrane cytaty :-Mędrzec nie rozpacza ani nad żywym, ani nad umarłym.

-Okresowe pojawianie się szczęścia i niedoli i ich znikanie we właściwym czasie jest jak nadchodzenie i przemijanie zimowych i letnich pór roku. Wynikają one z percepcji zmysłowej, i należy nauczyć się znosić je bez niepokoju.

-Walcz przez wzgląd na samą walkę tylko, nie biorąc pod uwagę szczęścia czy nieszczęścia, straty czy zysku, zwycięstwa albo klęski.

-Masz prawo do wykonywania swoich przypisanych obowiązków, ale nie możesz rościć sobie pretensji do owoców swojej pracy. Nigdy nie uważaj siebie za przyczynę rezultatów swojego działania i nigdy nie przywiązuj się do niewykonywania swego obowiązku.

-Bądź zrównoważony w wypełnianiu swego obowiązku i pozbądź się wszelkiego przywiązania do sukcesu i niepowodzenia.

-Kiedy zaś inteligencja twoja wydostanie się z gęstego lasu złudzenia, wtedy będziesz mógł zachować obojętność wobec tego wszystkiego, co już słyszałeś i wobec tego, co dopiero usłyszysz.

-Czyj umysł pozostaje niewzruszonym nawet wobec trzech rodzajów nieszczęść, kto nie unosi się szczęściem i kto wolny jest od przywiązań, strachu i złości, ten nazywany jest mędrcem o zrównoważonym umyśle.

-Kto w tym materialnym świecie pozostaje niewzruszonym wobec spotykającego go dobra i zła, nie wychwalając go ani też nie okazując wzgardy, ten mocno usytuowany jest w doskonałej wiedzy.

-Kto jest w stanie powstrzymać swoje zmysły od przedmiotów zmysłów, na podobieństwo żółwia, który zwija swoje kończyny w pancerz – ten jest utwierdzony w doskonałej świadomości.

-Kto pozostaje niewzruszonym, mimo nieustannego potoku pragnień – które jak rzeki wpadają do oceanu, zawsze napełnianego, a mimo to zawsze pogrążonego w ciszy – ten jedynie może osiągnąć spokój. Ale nie zazna spokoju człowiek, który dąży do zaspokojenia swoich materialnych pragnień.

-Pełń swój przypisany obowiązek, gdyż działanie lepsze jest od bezczynu. Bez pracy człowiek nie jest w stanie nawet utrzymać swego fizycznego ciała.

-O wiele lepiej jest pełnić własne przypisane obowiązki, nawet niedoskonale, niż bezbłędnie pełnić obowiązki innych.

-Panując nad zmysłami, staraj się od samego początku trzymać w karbach to największe znamię grzechu – żądzę, i zgładź tę zabójczynię wiedzy i samorealizacji.

-Funkcjonujące zmysły stoją ponad martwą materią; umysł zaś jest nadrzędny w stosunku do zmysłów; jednak inteligencja stoi wyżej od umysłu; a ona (dusza) przewyższa nawet inteligencję.

-Zatem wiedząc, iż dusza jest transcendentalna wobec zmysłów materialnych, umysłu i inteligencji, należy wzmocnić umysł za pomocą rozważnej inteligencji duchowej, i w ten sposób – poprzez siły duchowe – pokonać nienasyconego wroga, znanego jako żądza.

-Spróbuj poznać prawdę przez zbliżenie się do mistrza duchowego. Zadawaj mu pokorne
pytania i służ mu z oddaniem. Samozrealizowana dusza może udzielić ci wiedzy, gdyż ona ujrzała prawdę.


WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

OSHO ... o prawdzie !


"Prawda nigdy nie jest nowa.
Jeśli myślisz o prawdzie, nie ma nic nowego pod słońcem.
Kiedy pytasz : "Co nowego ? Jakie wieści ?", mówisz wtedy: "Daj mi trochę więcej kłamstw, trochę więcej plotek".
I jesteś gotów w nie uwierzyć.
W istocie rzeczy, im większe kłamstwo, tym większa jest możliwość wiary w nie, bo gdy kłamstwo jest drobne, ludzie mogą je wykryć, mają na tyle inteligencji.
Jeśli jednak kłamstwo jest bardzo duże, większe od ich inteligencji, nigdy nie zdołają go wykryć.
To dlatego wielkie kłamstwa istnieją od wieków.
Ludziom brakuje inteligencji aby je wykryć i obalić.
Piekło jest kłamstwem , nie istnieje.
Niebo też jest kłamstwem, nie ma żadnego nieba.
Kłamstwa te istnieją od wieków i nie sądzę, że kiedyś znikną.
Będą istnieć.
Bóg będący osobą jest kłamstwem.
Jest boskość, ale nie ma Boga.
Gdy używam słowa "Bóg", mam na myśli po prostu boskość.
W egzystencji jest cecha boskości , ale nie ma żadnego Boga.
Ludzie chcą jednak Boga, nie chcą boskości."


WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

Rozważania duchowe cz. 5


Każdy człowiek jest predestynowany do określonego życia (zadania , działania)...można mówić w konsekwencji tego o określonym powołaniu każdego człowieka.
Predestynacja wynika z prawa karmy, oraz prawa reinkarnacji.
Nie jest zatem widzimisię Boga , czy wyrazem kosmicznego przypadku.
Zadaniem człowieka jest w gruncie rzeczy , odnaleźć swoje powołanie i żyć w zgodzie z nim.
Zrobić to można najlepiej
, oddając się Bogu.
Bóg w tym przypadku oznacza naturalne prawo przepływu życia, a więc w wymiarze praktycznym wskazuje na nie blokowanie, nie przejmowanie własnej inicjatywy, nie kombinowanie z własnym życiem , nie wymuszanie , nie zmienianie...a pozwolenie na "dzianie się" temu co właściwe.
Z uwagi na istnienie ego, które cechuje się tworzeniem pragnień, pożądań...jest to jednak trudne.
Cały proces zwany "rozwojem duchowym" polega na takim opanowaniu umysłu, a tym samym ego, aby móc pozwolić sobie na zaistnienie tego co karmicznie właściwe.
I nie jest to działanie jednorazowe, ale stała, codzienna praktyka utrzymywania się w stanie "przepływu".


WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

Formularz kontaktowy - jeśli masz jakieś pytanie, zapraszam do korespondencji

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *