translate

Rozważania duchowe cz. 6


Łatwo jest mówić o Bogu...na tak czy na nie.
Ale de facto wszyscy mówią tylko o swoich wyobrażeniach, gdyż żadnych dowodów poza osobistymi doświadczeniami w tej materii nie ma.
Zatem nie można w tym przypadku mówić o prawdzie ponieważ prawda zawsze opiera się na faktach, których można dowieść empirycznie.
O Bogu można zatem twierdzić podobnie jak o wietrze...o samej jego naturze nie wiadomo wiele ale czasami widać skutki jego działania.
Dla mnie Bóg to prawo przyczynowo skutkowe, to życie samo w sobie , to kosmos widzialny i niewidzialny.
Chcąc poznać prawa Boga trzeba rozpoznać prawa natury.
My sami i nasze życia jesteśmy formą przejawienia się tych praw, dlatego kreacjonizm i ewolucjonizm są tym samym.
Bóg to system życia obejmujący cały wszechświat , to egzystencja wszystkich żywiołów i wszelkich elementów przeplatających się między sobą , tworzących i kształtujących fenomeny i formy.
Zawłaszczanie sobie obrazu tej rzeczywistości jako jedynej możliwej wersji jest nieudolną sztuką abstrakcji, która wyraża tylko to co autor miał na myśli.
Tym są li tylko wszelkie religie, poglądy filozoficzne , wierzenia.
Prawda zaś jest jedna...nawet jeśli nie do końca odkryta.
Mnie samemu zostało dane lub też sam sobie dałem tą możliwość poprzez wieloletnie praktyki jogi umysłu...zobaczyć konstrukcję całości, konstrukcję planów rzeczywistości.
Nie jest to mapa szczegółowa ale niebagatelna wizja , która ukazuje prawidła kształtowania się rzeczywistości.
Ta rzeczywistość zaś to wszechświadomość , która spaja i łączy wszystkie elementy w jedną wielką koegzystencję.
Koegzystencja ta jest całkowicie obojętna w sumie swojej istoty.
Z punktu widzenia pojedynczego człowieka, wyposażonego w ego-świadomość, a więc świadomość odrębnego istnienia jako wyizolowanej indywidualności jest to wizja raczej smutna.
Wskazuje na nieczułość, bezwzględność , obojętność Boga (kosmosu) na jego losy.
Tak jest dopóki istnieje ego-świadomość...człowiek odczuwa samotność i bezradność i aby się przed tym bronić otacza się ludźmi, przedmiotami, ideami, wierzeniami, które dają mu pozorne poczucie bezpieczeństwa i sensu życia.
To dlatego mistycy, mistrzowie i wtajemniczeni od prawieków nawoływali do porzucenia ego-świadomości na rzecz wyższej świadomości (Jaźni, Duszy, Elementu Wszechświadomości w umyśle pojedynczej jednostki)...ponieważ tylko postrzeganie siebie z perspektywy nadświadomości może dać trwały spokój i pozbawić nieświadomego lęku, który jest przyczyną większości ludzkich zachowań i postaw.
Największym przejawem  lęku, który wypływa z nieświadomości, a zatem niewiedzy jest walka na obrazy Boga.
W świecie ludzkim manifestuje się ona wojnami religijnymi.
Wojny religijne (czy szerzej wojny światopoglądowe) są świadectwem niskiej kondycji ogólnej populacji ludzkiej.
Co ciekawe w tych wojażach chętnie biorą udział ci, którzy uznają się za ateistów...chociaż tak naprawdę to też są ludzie wiary, którzy mają swoją abstrakcję Boga nieistniejącego.
Jak bowiem można nazwać nieistniejącym coś czego przedtem nie można zidentyfikować...jest to irracjonalne w samym założeniu.
Ateizm jest więc czystym zaprzeczeniem...ale zaprzeczeniem nieistniejącego.
Nie ma więc uzasadnienia.
Czy zatem obraz Boga, który jest li tylko kreacją własną lub projekcją zbiorową (religie, wierzenia) , a więc abstrakcją prawdy , jest czymś negatywnym ?
Otóż nie....Na pewnym poziomie rozwoju indywidualnej świadomości....na etapie pomiędzy ego-świadomością , a nadświadomością wierzenia wyobrażone są czymś pomocnym w kształtowaniu się jednostki.
Gdy przychodzi właściwy moment taka jednostka (człowiek) sama rezygnuje z abstrakcyjnej wizji na rzecz wizji nadświadomej.
Lecz może się to stać dopiero wtedy gdy rzeczywiście taka wizja się pojawi.
Do tego momentu trzymanie się zasad i prawideł wyznania , które przyjęło się za właściwe dla siebie jest jak najbardziej zasadne i służy człowiekowi jako balsam i ochrona przed lękiem , który bazuje na niewiedzy.


WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA
WIEDZA DUCHOWA Rozwój Duchowy Wiedza Duchowa ROZWÓJ DUCHOWY WIEDZA DUCHOWA

Formularz kontaktowy - jeśli masz jakieś pytanie, zapraszam do korespondencji

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *