translate

O doświadczeniach zwanych OOBE, lub stanami poza ciałemWielu ludzi faktycznie wierzy (sądzi, myśli, uważa), że można "wyjść poza ciało fizyczne" sensu stricto.
Jednak z "ciała fizycznego" nie wychodzi się na zewnątrz tegoż ciała, owo wychodzenie następuje do wewnątrz.
Wyjście do wewnątrz, a więc do sub-ciał, lub pod-rzeczywistości także może być nazywane opuszczeniem ciała.

Egzystencja duchowa w ramach multiversum rzeczywistościDusze egzystujące w rzeczywistości pozornej (maya), a więc w wymiarze dualnym, doświadczają swoistego teatrum życia, w którym rozgrywają się rozmaite role - na wielu różnorodnych poziomach.
Rzeczywistość maya (lub w nowocześniejszy sposób nazywając - matrix) jest tworem Brahmana-Absolutu, jest jego emanacją.
Wielu interpretatorów filozofii niedualnej, jak też większość buddystów, nie uznaje istnienia Duszy, jak też substancjalności ja osobowego.
Jest to oczywisty błąd poznawczy, lub błąd interpretacyjny.

Formularz kontaktowy - jeśli masz jakieś pytanie, zapraszam do korespondencji

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *