translate

Bóg i człowiek - relacje wzajemne


Bóg jako byt pierwotny i ostateczny zarazem, posiada atrybuty doskonałości, ale także wszech-potencji.
Co to oznacza ?
Ano to, że jest zdolny mocą swojej imaginacji stwarzać rzeczywistości dowolne.
Jako "Jedyne Co Jest", stwarza te rzeczywistości w ramach samego siebie (nie rozbudowuje siebie o nie, ale dokonuje projekcji rzeczywistości przejawionej, w ramach swojej istności), jednocześnie dokonując dywersyfikacji swego spektrum, pod względem poziomu świadomości.
Stąd nie wszystkie fragmenty Boga, są na równi świadome swojej rzeczywistej natury.

Formularz kontaktowy - jeśli masz jakieś pytanie, zapraszam do korespondencji

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *