translate

Wstęp do treści strony - przeczytaj uważnie

Witajcie poszukiwacze prawdy i drogi duchowej.
Treści zamieszczone na tej stronie nie są kompletnym wykładem wiedzy duchowej prowadzącym adepta od punktu A do punktu Z, ale rodzajem zbioru inspiracji i rozważań na tematy związane z szeroko rozumianym rozwojem duchowym.
Jednak głęboko osadzonym w tradycji i nurcie, którym sam podążam.
Poniższa wiedza nie jest czymś lekkim, łatwym i przyjemnym, dlatego postanawiam zwrócić się do wszystkich potencjalnych czytelników aby zanim rozpoczną lekturę tego bloga, zastanowili się nad stanem swojego ducha (umysłu).
Wiedza jaką mam do przekazania nie głaszcze po głowach ani nie przytula do piersi.
Każe odpowiedzieć sobie na najbardziej egzystencjalne pytania, a to czasami zmusza człowieka do odkrycia w sobie pokładów, o których nie chciałby wiedzieć.
Wiedza duchowa jest to treść rezonansowa, która ma na celu przywrócić naturalną równowagę ciała-umysłu-ducha.
Jednak zanim nastąpi ta równowaga do głosu dojdzie wszystko to co ją destabilizuje.
Ezoteryczna Wiedza Duchowa, której perspektywę będę tutaj prezentował, odbiera złudzenia, a tym co oferuje jest prawda.
I tak trzeba rozumieć wszystkie poniższe teksty.
Ogołacanie z własnych iluzji jest trudnym, wymagającym cierpliwości, odwagi i dyscypliny treningiem dla odszukania swojej prawdziwej natury.
Nie ma na tej drodze miejsca na kompromis.
Wszystko co stworzył jako koncepcję własny umysł należy zniszczyć.
To co pozostaje jest nektarem Amrity ... świętym stanem zwanym Sat-Czit-Ananda.

Zapraszam do lektury wszystkich "prawdziwie" zainteresowanych.


Czym jest świadomość ?
1.    Świadomość zdolność zdawania sobie sprawy w kategoriach pojęciowych z tego, co jest przedmiotem postrzegania, doznawania; najwyższy poziom rozwoju psychicznego charakterystyczny dla człowieka; zdolność umysłu do odzwierciedlania obiektywnej rzeczywistości, uwarunkowana społecznymi formami życia człowieka i ukształtowana w toku jego historycznego rozwoju (…) psych. Próg świadomości dolna granica wrażliwości, poniżej której działanie bodźców zewnętrznych i wewnętrznych nie dociera do ośrodków nerwowych, nie jest uświadamiane.

Za: Słownik języka polskiego, red. prof. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1989.

2.    Świadomość: Stan lub zdolność bycia świadomym, czyli warunek myśli, odczuć i woli oraz zjawisko im towarzyszące; rozpoznawanie przez myślący podmiot własnych czynów lub uczuć.

Za: Oxford English Dictionary , por.: R. Gregory, Mózg i maszyny, tłum. L. Grobelski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, s. 12.

3.   Świadomość
1) w medycynie stan fizjologiczny ośrodkowego układu nerwowego uwarunkowany prawidłową czynnością kory mózgowej i układu siatkowatego, charakteryzujący się zachowaniem orientacji co do miejsca, czasu, sytuacji. Najwyższy stopień przytomności.
2) termin psychologiczny używany w wielu znaczeniach
a) zdolności do zdawania sobie sprawy z własnego zachowania.
b) najwyższy poziom rozwoju psychicznego człowieka umożliwiający odzwierciedlenie rzeczywistości.
c) stan przytomności, czuwania, odbierania bodźców.
d) zdolność do przeżywania doznań i stanów emocjonalnych.
3) “pojęcie pierwotne” w filozofii, którego znaczenie wyjaśnia się w trakcie użycia, podobnie jak “pojęcia pierwotne” matematyki wyjaśniają się w trakcie ich stosowania. Oznacza (w przybliżeniu) przytomność, zdolność do celowej orientacji i odczuwania, stanowi podstawę tworzenia wiedzy i zapamiętywania. Jako samoświadomość jest specyficzną gatunkową cechą człowieka.
Zgodnie z ustaleniami fenomenologii, świadomość jest zawsze intencjonalna, nakierowana na jakiś materialny lub abstrakcyjny przedmiot i powiązana z odczuciem “ja”.
W doktrynach religijnych bywa kojarzona z duszą. W wielu indyjskich systemach religijno-filozoficznych została utożsamiona z absolutem (Brahmanem), stanowiąc jego statyczny i dynamiczny aspekt, a także z bytem (sat-cit). W filozofii zachodniej do tych koncepcji zbliżają się np.: filozoficzne idee F. Hegla i J. G. Fichtego.
Pojęcie świadomości przeciwstawiane jest z reguły pojęciu przyrody, ciała i materii, co wiąże się na ogół z tzw. “problemem psychofizycznym” (mind-body problem), polegającym na pytaniu o pierwotność, autonomiczność i zależność od siebie tych dwu kategorii.
W poglądach filozoficznych typu materialistycznego (np.: J. La Mettrie, P. H. Holbach, marksizm) twierdzi się, że świadomość jest pochodną funkcją materii (przyrody, ciała).
W innych systemach przyjmuje się, że albo materia (przyroda, ciało) pochodzi od świadomości (np.: Platon, Plotyn, św. Augustyn), albo jest kategorią niezależną, chociaż skorelowaną ze stroną cielesną (np.: Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, Kartezjusz).
Współczesne badania nad świadomością angażują takie dziedziny wiedzy, jak: psychologia, filozofia, biologia (neurofizjologia), psychiatria i fizyka.

Za: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna WIEM -


ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Formularz kontaktowy - jeśli masz jakieś pytanie, zapraszam do korespondencji

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *