translate

Ramana Maharishi - fragmenty nauk


Fragmenty nauk wielkiego mistrza Advaita Vedanty :“Bolesne doświadczenia oraz trudne okoliczności są sposobnością do zmiany życiowych przyzwyczajeń oraz przywiązań, które są rzeczywistym źródłem naszego cierpienia. Praktykowanie Dharmy jest mieczem mądrości, który przecina wszystkie nasze przywiązania.”

“Jeśli w człowieku jest tęsknota, realizacja nastąpi nawet, jeśli on tego nie chce.”

Pytanie: “Skąd (te) obiekty się biorą?"
Odpowiedź: “Skąd ty się bierzesz. Podmiot pojmuje przedmiot.”
“Ten aspkct jest we wszystkich – aspekt pojmujący. Widzisz siebie najpierw, a potem widzisz przedmiot. To, czego nie ma w tobie, nie może pojawić się na zewnątrz.”

“Istnieje koniec tego, co obserwujesz, ponieważ to, co zostało stworzone, ma destrukcję lub koniec… to, co istnieje, istnieje na zawsze: to, co się pojawia, zostanie stracone w chwili realizacji.”

“Ten zewnętrzny wszechświat jest filmem w kinie dla zrealizowanego człowieka.”

“Myśl o Jaźni bez względu na komary, czy ból zęba. To wymaga siły, jednak aby doświadczyć realizacji, trzeba być prawdziwym herosem.”

Pytania do Ramana Maharshi:

“Umysł jest nienamacalny; w rzeczywistości nie istnieje. Najpewniejszym sposobem jego kontrolowania, jest szukanie go; wtedy jego aktywność cichnie.”

“Po wyeliminowaniu nierealnego, pozostanie realne.”

“Gniazdem myśli jest ego. Mówienie “Nie jestem ciałem, ale jestem jaźnią” wciąż jest niepoprawne. Żadna myśl „Ja” nie jest prawdziwym istnieniem.”

“Ja-myśl nie jest czysta; jest zanieczyszczona związkiem z ciałem i zmysłami. Zobacz, dla kogo jest problem; utrzymaj to, w ten sposób inne myśli ucichną.”

“Myśl Ja-Ja-Ja, i trzymaj tę jedną myśl wyłączając wszystkie inne.”

“Ja Jestem, jest jedynie prawdą. Cisza jest Ja.”

“Gdy ktoś umrze czujemy smutek dla tych, którzy żyją. Drogą pozbycia się cierpienia, jest nie żyć. Zabij tego, co się smuci. Kto pozostanie aby cierpieć? Ego musi umrzeć. To jest jedyna droga. Kiedy wszystko jest jaźnią, kogo masz kochać lub nienawidzić?”

“Tak długo, jak identyfikujesz się z ego, będziesz widział innych jako jednostki także, a tam jest miejsce dla dumy. Porzuć to i porzuć ego innych także, aby nie było więcej miejsca dla dumy.”

Pytanie: Uważam śmierć mojego syna za rzeczywistą z mojego punktu zrozumienia.

Odpowiedź: Narodziny czyjejś Ja-myśli, są narodzinami jego syna; śmierć Ja-myśli jest śmiercią osoby.

“Uświadomienie sobie stanu głębokiego snu podczas pobytu w świecie, jest nazywane Samadhi. Jest to naturą prawabdha, która zmusiła cię byś się z niej wyłonił. Twoje ego nie jest umarłe i powstanie znowu i znowu.”

“Jaźń pozostaje po śmierci ego. To jest błogostan – to jest nieśmiertelność.”

“…Poczuciem ciała jest myśl; Myśl jest z umysłu, umysł powstaje wraz z powstaniem Ja-myśli; Ja-myśl jest korzeniem-myśli; jeśli tę utrzymasz, inne znikną.”

“Jaźń jest jak silny magnez w nas. Przyciąga ona stopniowo nas do siebie. Idziemy do niej swoją drogą i w swoim czasie; gdy jesteśmy wystarczająco blisko, kładzie ona kres naszym wszystkim działaniom, uspokaja nas i wtedy pochłania nasz osobisty nurt, zabijając tak naszą osobowość.”

“… Musisz nieustannie walczyć i pozbywać się swoich fałszywych koncepcji “Ja”, jedna po drugiej. Rób to. To prowadzi do samo-realizacji.”

… Zdarzenia interesują dziecko tylko tak długo, jak trwają. Przestaje o nich myśleć po ich ustaniu.  To jest oczywiste. Nie pozostawiają żadnej wartości ani wrażenia na dziecku, i dziecko nie pozostaje mentalnie pod ich wpływem. Tak też jest z mędrcami.”

“Twoim obowiązkiem jest być, a nie być tym czy tamtym.”

“Musisz kontynuować to demolowanie błędnych idei poprzez dociekanie, aż twoja ostatnia błędna idea zostanie zdemolowana; do czasu, gdy Jaźń zostanie zrealizowana.”

“… Kiedy mędrzec angażuje się w działanie, nie rozpraszaj go, ponieważ jego umysł przebywa w Brahmanie.”

“Problemem jest, że człowiek myśli, iż jest czyniącym; to jest błąd. To wyższa siła, która czyni wszystko a człowiek jest jedynie narzędziem. Jeśli zaakceptujesz tę pozycję, będziesz wolny od kłopotów, w przeciwnym wypadku zapraszasz je do życia.”

“Wykonuj swoją prace bez oczekiwania jej owoców. To wszystko, co powinieneś czynić.”

“To, co ludzie nazywają Szatan czy Diabeł, czarne moce, itp... jest zwyczajnie ignorancją prawdziwej Jaźni.”

“Rozdział III Wiersz 4 Gity mówi, że człowiek nie może pozostawać bez działania. Cel narodzenia się człowieka  wypełni się sam z siebie.”

“Stopniowo koncentracja stanie się przyjemna i łatwa, a ty będziesz w tym stanie, czy to robiąc interesy, czy też siedząc ekspresyjnie w medytacji. Biznes będzie o wiele łatwiejszy dla ciebie, gdy twój umysł będzie spokojny i wzmocniony poprzez koncentrację.”

“W Gicie, Rozdział II powiedziano: będziesz widział biznes zaledwie jako sen, ale to nie zakłóci twoich interesów, ponieważ będziesz się nimi zajmował, jakby były poważne.”

“Kiedy idziesz, stawiasz kroki bezwiednie, rób tak w każdym innym działaniu.”

“Oświecony człowiek będzie patrzył i czekał, co się zdarzy. On pozwala rzeczom iść swoim kursem. Rezygnuje z tego na rzecz siły wyższej, którą nazywasz Bogiem, Karmą, lub czymkolwiek chcesz. Nie ma w nim egoizmu. Więc bądź cicho.”

“Jest w Gicie fragment, który mówi, że ten, kto działa bez przywiązania do zmysłów i bez egoizmu (poczucia “Ja” to robię) nawet, jeśli zabije wroga, nie produkuje sobie karmy. Podobnie, taki oświecony jest wolny od przeszłej karmy i wszystkich przeszłych vasan. Jak może mieć karmę czy vasanę, kiedy “Ja”, które je powoduje zostało zniszczone?”

“Oświecony człowiek nie planuje przyszłości i nie myśli o niej zanim nadejdzie. Dlaczego miałby? Nie ma w nim już więcej poczucia „Ja”; niewidzialna siła, która czyni wszystko, kieruje nim.”

Pytanie: Chcę pojechać na górę Kailash.
Odpowiedź: Można zobaczyć te miejsca jedynie wtedy, gdy są przeznaczone, nie inaczej.”

“Poddaj się a wszystko będzie dobrze. Złóż wszystką odpowiedzialność na Boga. Nie noś ciężaru. Co może uczynić przeznaczenie? Gdy ktoś podda się Bogu, nie będzie powodu do niepokoju. Nic ci się nie stanie, gdy będziesz pod ochroną Boga. Poczucie ulgi zależy od tego, i jest proporcjonalne do polegania na Bogu, czy Jaźni.”

„Nawet, jeśli człowiek zrealizowany miałby zniszczyć wiele istnień, żaden grzech nie może dotknąć czystej duszy. Tak też mówi Gita:”
“… Gdy zrozumiesz prawdę natury, pragnienie seksu nie powstanie w tobie. Jeśli usuniesz poczucie różnorodności, to co dało moc seksu zostanie także usunięte...”

Pytanie: Popełniłem grzech seksualny.

Odpowiedź: Nawet jeśli popełniłeś, nie ma to znaczenia, jeśli nie myślisz potem, że to zrobiłeś. Jaźń jest nieświadoma jakiegokolwiek grzechu, a zrzeczenie się seksu jest wewnętrzne, a nie zaledwie cielesne.”

“… Nawet, jeśli popełnisz cudzołóstwo, nie myśl o tym po wszystkim, ponieważ twoja jaźń jest zawsze czysta. Nie jesteś grzesznikiem.”

MĘDRZEC JAKO IDEAŁ


“Człowiek zrealizowany widzi siebie w innych. Oni nie różnią się od niego. Przy mędrcu jest mądry; ale przy ignorancie staje się ignorantem; z dzieckiem będzie się bawił; a przy uczonym, będzie naukowcem.”

“Samo-zrealizowany człowiek nie może być uważany za beztroskiego czy leniwego. Ta moc rozwija się stopniowo i w czasie może rozwinąć w sobie moce okultystyczne, jeśli jest to jego karmą. Będzie to zaledwie sportem dla dżńani w świecie obiektywnym, ponieważ nie ma on interesu, czy też szczególnego celu w tym. Jednak jeśli jego karma jest inna, siddhi się nie zamanifestują i mędrzec, który zwyczajowo przebywa w Atmanie, nie szuka innych ścieżek.”

“Kiedy człowiek zrealizuje uniwersalny prąd życia, przejmuje on władzę nad nim i od tej chwili go używa. To oddzielne „Ja” odejdzie; stanie się instrumentem w jego rękach. To jest prawdziwe samo-poddanie się; to jest najwyższe Kundalini, to jest prawdziwe Bhakti, to jest Dżńana.”

“Zrealizowany człowiek wysyła fale duchowego wpływu ze swojej aury, który przyciąga do niego wielu ludzi. Jednakże, może on siedzieć w jaskini górskiej w kompletnej ciszy. Możemy słuchać wykładów na temat prawdy i wyjść bez najmniejszego pojęcia tematu, ale wejście w kontakt ze zrealizowanym, choć może on nie mówić nic, da większe pojęcie tematu. Nie potrzebuje on iść do ludzi. Jeśli to konieczne, może użyć innych jako narzędzi.”

“Czy guru jest niezbędny dla duchowego postępu? Tak, ale guru jest wewnątrz ciebie; jest on jednością z twoją własną jaźnią.”

Pytanie: Prajananda napisał do mnie pytając, czy może stać się twoim uczniem.

Odpowiedź: Wszyscy ci nauczyciele i uczniowie istnieją jedynie z punktu widzenia ucznia. Dla zrealizowanego nie ma ani guru ani ucznia – Jedynie Jaźń. Guru jest uczniem; ponieważ posiadasz świadomość ciała, uważasz go za oddzielnego od ciebie.

“Dusza realizująca siebie może wciąż być połączona z działającym ciałem, zmysłami, oraz umysłem, jednakże bez utożsamiania się z tym ciałem.”

Pytanie: Ludzie mówią o różnych metodach, która z metod jest najłatwiejsza?

Odpowiedź: Metody wydają się proste w zależności od natury jednostki; zależy od tego, co wcześniej praktykował.

“Istnieje tylko jeden mistrz i to jest Jaźń.”

“Łaska guru pracuje automatycznie; spontanicznie. Uczeń dostaje dokładnie pomoc, której wymaga!”

Pytanie: Nie będzie kompetentny guru wielką pomocą dla mnie?”
Odpowiedź: Tak, pracuj ze światłem, które jest w twoim zasięgu a spotkasz swojego guru, gdyż on sam będzie szukał ciebie.”

“Czego dotyczy łaska guru? Czy guru trzyma ucznia za rękę i szepce mu coś do ucha? Wyobrażasz go sobie, że jest tym, co ty. Ponieważ ty jesteś ciałem, wyobrażasz sobie, że i on jest ciałem, by dać ci coś namacalnego; jednak jego praca odbywa się wewnątrz. Jak zdobywa się guru? Jeśli wierny wielbi Boga bezinteresownie, Bóg w swojej łasce użala się nad kochającym wiernym manifestując się jako istota, zgodna ze standardami wiernego…”

“Powinniśmy postępować według słów mistrza. Praca guru odbywa się wewnątrz i na zewnątrz. Tworzy on warunki aby cię przyciągnąć, oraz przygotowuje wnętrze aby cię wciągnąć do jego centrum. W ten sposób pcha cię z zewnątrz i ciągnie cię od środka w tym samym momencie, więc możesz zostać usytuowany w samym centrum.”

“Najlepszą instrukcją jest serce-do-serca mowa w ciszy.”

“Osobisty przykład oraz osobiste instrukcje są najbardziej pomocne na ścieżce, gdyż praktyka jest lepsza od książek.”

“Wyższa siła cię prowadzi; daj się jej prowadzić. Ona wie co robić, i jak robić. Ufaj jej!”

“Pozostaw wszystko Jemu; poddaj się bez rezerwy dlatego, że przyznajesz swoją niemoc i potrzebujesz wyższej mocy aby ci pomogła, albo aby zbadać. Idź do źródła i połącz się z Jaźnią; Bóg nigdy nie opuszcza tego, który się poddał.”

“Ten, kto widzi swoją Jaźń może pomóc innym zobaczyć ich Jaźń. Jest on prawdziwym guru i jest to jedyna inicjacja.”

Pytanie: Czy człowiek powinien angażować się w nauczanie swojego zrozumienia, nawet jeśli jest wciąż niedoskonałe?

Odpowiedź: Jeśli taka jest jego karma.

Pytanie: Czy masz myśli?

Odpowiedź: Zazwyczaj nie mam myśli.

Pytanie: Ale kiedy czytasz?

Odpowiedź: Wtedy mam myśli.

Pytanie: A gdy ktoś zada ci pytanie?

Odpowiedź: Wówczas także, mam myśli, gdy odpowiadam, nie odwrotnie.

Pytanie: Czy dusze, które żyją w odległych lasach Tybetańskich gór są wciąż użyteczne dla świata?

Odpowiedź: Całkowicie. Zrealizowanie Siebie jest największą pomocą, którą można dać ludzkości, nie ma znaczenia, gdzie święty mieszka.”

“Zrealizowany człowiek nie widzi świata jako różnego od siebie. Pomoc dana przez niego jest niezauważalna, jednak ona jest. Święty pomaga całej ludzkości, która jest nieświadoma tego. Cisza świętego daje stały zysk oraz instrukcje dla ludzkości, podczas, gdy wykłady bawią jednostki przez kilka godzin bez poprawy; cisza jest nieustającą elokwencją.”

Pytanie: Nie byłoby bardziej efektywne, gdyby się z nimi zmieszał?

Odpowiedź: Nie ma innych, z którymi można się mieszać. Jaźń jest jedyną rzeczywistością.

Pytanie: Jednak w dzisiejszych czasach uczniowie muszą być kreowani, poszukiwani?

Odpowiedź: To jest oznaką ignorancji. Siła, która cię stworzyła, stworzyła także świat i potrafi zadbać o oba także.

Pytanie: Jak można rozpoznać kompetentnego guru?

Odpowiedź: poprzez spokój umysłu w jego obecności, oraz poprzez poczucie szacunku, który czujesz do niego.

Pytanie: Jaki jest pożytek z ludzi takich, jak ty, którzy siedzą w spokoju i nic nie robią, kiedy świat jest w opałach?

Odpowiedź: Zrealizowane istoty nie mogą nie pomagać światu. samo ich istnienie daje światu najwyższe dobro.

“Poprzez rishiego siedzącego w jednym miejscu wszystkie rzeczy mogą być zrobione przez niego, jeśli sobie tego życzy.Może wzniecić wojnę albo ją zakończyć. Ale on wie, że kosmiczny i karmiczny proces jest w ruchu, więc nie będzie się mieszał bez potrzeby.”

“… Guru pomaga wykorzenić ignorancję.”

Pytanie: Czy edukacja podnosi użyteczność mędrca dla świata?

Odpowiedź: Nawet uczony człowiek musi się skłonić przed niepiśmiennym mędrcem. Edukacja jest zwana ignorancją.

Pytanie: Sai Baba mówi, że jest Avatarem (boską inkarnacją). Czy jest to prawdą?

Odpowiedź: Co mam powiedzieć? To jest pytanie, które poszukiwacze prawdy muszą brać pod uwagę. Ludzie na niższym szczeblu drabiny marnują energię takimi pytaniami; każdy jest Avatarem Boga. Ten, który zna prawdę widzi każdego jako manifestacje Boga; w każdej twarzy go widzi.

“Guru widzi wszystkich ludzi, jako jedną Jaźń. … Zrealizowany człowiek nie myśli o, ani nie planuje przyszłości. Pozwala przyszłości zadbać o samą siebie. Dla niego, przyszłość jest w teraźniejszości.”

Pytanie: Jak guru-Kriya prowadzi do samo-realizacji?

Odpowiedź: Aspirant zaczyna od braku satysfakcji; niezadowolenia ze świata, szuka usatysfakcjonowania pragnień, modli się do Boga, jego umysł jest oczyszczony; pragnie znać Boga bardziej, niż usatysfakcjonować swoje pragnienia. Wtedy Boska łaska zaczyna się manifestować; przybiera formę guru i pojawia się wiernemu; naucza go prawdy, oczyszcza jego umysł poprzez jego nauki oraz kontakt; umysł uzyskuje siłę aby zwrócić się do wewnątrz; poprzez medytację. Dalej jest oczyszczany i pozostaje w spokoju bez najmniejszej fali. To jest Jaźń; Guru jest zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Z zewnątrz daje on mocne pchnięcie dla umysłu, aby zwrócił się do środka; z wewnątrz wciąga umysł do Jaźni oraz pomaga wyciszyć umysł; to jest Kriya. Nie ma różnicy pomiędzy guru, Bogiem i Jaźnią.”

DOkTRYNA PRZYCZYNOWOŚCI
“Pomoc guru jest konieczna oraz użyteczna aby pchnąć cię na ścieżkę poszukiwań. Jednak ty sam musisz poszukiwać odpowiedzi.”

“(…) tylko ci, którzy myślą “Ja jestem ciałem” reinkarnują się. Dla tych, którzy wiedzą, “jestem Jaźnią” nie ma reinkarnacji”.

Reinkarnacje istnieją tak długo, jak długo istnieje ignorancja. Nie ma inkarnacji, ani teraz, ani przedtem, ani potem. To jest cała prawda.

“Nie ma inkarnacji ani destrukcji w Absolucie. Tylko kiedy pojawia się umysł, świat się pojawia. Oba, kreacja i destrukcja są ruchem, ale nie substratem Absolutu: są one z Shakti i są wieczne.”

UMYSŁ

“Nie ma istnienia zwanego umysłem, z powodu wyłaniania się myśli uznajemy istnienie tego, skąd się pojawiają. Nazywamy to „Umysłem”. Gdy próbujemy to zobaczyć, nie ma tam nic takiego. Potem, jak zniknie, pokój będzie znaleziony aby pozostać wieczny. Myślenie albo czynnik oceniający są zaledwie nazwami. Czy to ego, umysł, czy intelekt, to jest tylko gra. Czyj umysł? Czyj intelekt? Ego? Jest ego realne? Nie. Wymyślamy sobie ego i uznajemy je za umysł lub intelekt.

“Wypowiadanie słów nie jest wielbieniem. Oddanie myśli jest Dżńaną. Jest istnieniem absolutnym.”

“Ludzie upierają się przy zadawaniu mi pytań, więc muszę odpowiadać. Jednak prawda jest poza słowami.”

“Prawdziwy stan to świadomość bez zawartości. Zachodni psychologowie, którzy temu zaprzeczają, mówiąc, że świadomość musi mieć obiekt mają rację, ale tylko w odniesieniu do indywidualnej świadomości (bez umysłu nie ma indywidualności, jako, że ciało jest czymś w bezruchu) ale są w błędzie, gdy próbują to odnieść do Uniwersalnego istnienia.”

“Kiedy ktoś go zapytał: Rozumiem, że zrealizowałeś Boga? Pozostał w ciszy, jego oczy zapatrzone w nicość. Gdy pytający odszedł, Maharshi wyjaśnił swoim uczniom, że odpowiadanie na takie pytania jest bezużyteczne i prowadzi do niekończących się dyskusji.”

“Ci, którzy odkryli wielką prawdę, zrobili to w spokojnej głębi swojej Jaźni.”

Pytanie: Trudnością wydaje się być utrzymanie umysłu w stanie bez myśli, ale wciąż wykonywanie koniecznego myślenia w odniesieniu do obowiązków?

Odpowiedź: Ten, który myśli jest tobą. Pozwól akcji zaistnieć naturalnie. Dlaczego miałbyś myśleć o trudnościach? Kiedy masz wyjść z domu, po prostu podnosisz nogi i wychodzisz bez myślenia o tym. Tak stopniowo ten stan staje się automatyczny a myślenie pojawia się i zanika kiedy jest to konieczne, w sposób naturalny. Intuicja działa, gdy nie ma myśli, i ona cię będzie prowadzić. Ci, którzy dokonali wielkich odkryć, dokonali ich nie poprzez myślenie, ale poprzez ciszę, dzięki intuicji a nie myśleniu.”

“Samo-realizacja jest ustaniem myśli i całej mentalnej aktywności. Myśli są jak bańki na powierzchni oceanu (Jaźni).”

“Ten, który zna Jaźń, nie ma nic więcej do zrobienia. Od tego momentu, nieskończona moc będzie czyniła dalsze działania, które mogą być konieczne, poprzez niego. Nie ma on także więcej żadnych myśli.”

Pytanie: Nie ma niczego, co jest realne?

Odpowiedź: Ponieważ przyzwyczaiłeś siebie do identyfikowania się z ciałem, oraz wzroku z oczami,  mówisz, że nie widzisz niczego. Co chcesz zobaczyć? Kto chce zobaczyć? Istnieje tylko jedna świadomość, która manifestuje “Ja-myśl” identyfikuje się z ciałem, projektuje siebie poprzez oczy jako obiekty wokół jednostki, jest ograniczona w płynnym stanie i spodziewa się zobaczyć coś innego. Ewidencją jego zmysłów będzie pieczęć władzy. Jednak kto nie potwierdzi, że widzący, scena, oraz widzenie są manifestacją tej samej świadomości, tzn. Ja-Ja.”

…”Ego jest tylko myślą w nas.”

“Nie poprzez myśli pozbędziesz się ego: tylko poprzez doświadczenie.”


OSTATECZNA RZECZYWISTOŚĆ

“Ta ścieżka (Atma – Vichara) jest ścieżką bezpośrednią. Wszystkie inne są ścieżkami pośrednimi. Pierwsza wiedzie do Jaźni, inne gdzieś indziej. Ale nawet, jeśli ci ostatni dojdą do Jaźni, to tylko dlatego, że na koniec zostaną przywiedzeni z powrotem do początkowej ścieżki, która ostatecznie zaprowadzi ich do prawdy. Tak więc na koniec aspirant musi przyjąć pierwszą ścieżkę, dlaczego więc nie zrobić tego od razu? Po co marnować czas?”

“Nie jesteś instruowany zamykać oczy na świat. Jeśli uznasz siebie za ciało, świat będzie jawił ci się jako zewnętrzny; jeśli jesteś Jaźnią, świat jawi się jako BRAHMAN.”

“Nie trudź się aby podbić Mayę (iluzję). Pozostań w stanie prawdy a maya sama odpadnie. Jeśli będziesz próbował ją podbić, będzie cię wodzić poprzez wiele trudności.”

“Iśvara, Bóg, Stwórca, bóg osobisty jest chmarą form nierealnych, które muszą odejść: Jedynie istota absolutna jest realna. Stąd, nie tylko świat, nie tylko ego, ale także personalny bóg jest nierealny. Musimy odnaleźć Absolutną Nicość.”

“Sahaja Dżńani pozostaje nieświadoma działań ciała, ponieważ jego umysł jest nieżywy – wiedza została rozpuszczona w ekstazie Jaźni.”

“Kontemplacja jest wewnętrzną naturą człowieka. Jeśli znajdziesz to w sobie, znajdziesz wszędzie”.

„Jeśli wierzysz, iż Bóg uczyni dla ciebie wszystko co zechcesz by uczynił, tedy oddaj się mu bez zastrzeżeń. Lecz jeśli nie masz tej wiary, tedy nie mów o Bogu, a staraj się poznać siebie.”


ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy
ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój Duchowy ROZWÓJ DUCHOWY rozwój duchowy Rozwój DuchowyBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Formularz kontaktowy - jeśli masz jakieś pytanie, zapraszam do korespondencji

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *